Långpass, baskarta (02.02.2014) Långpass, baskarta (02.02.2014)