Förlöpning: Euromeeting, sprint (2014-08-23) Förlöpning: Euromeeting, sprint (2014-08-23)