Geografi

Idag var det sista ansökningsdag inför högskolan våren 2011. Det är ju inte så blodigt, om man som jag redan går på ett program. Men om man som jag läser till gymnasielärare om det till nästa termin är dags att välja sitt andraämne är det dags att tänka till.

Jag hade tidigare nästan bestämt mig för att läsa teckenspråk, eftersom det är så grymt roligt och häftigt (jag har gått lite kvällskurser tidigare – och kul var det), men nu ges inte den kursen i vår. Så antingen får jag välja något annat eller vänta till i höst. Ett alternativ var också att fortsätta läsa historia en termin till. Fördelen där är ju att jag slipper välja andraämne förrän nästa termin, men nackdelarna är att jag troligen inte kommer orka med det (eftersom denna termin avslutas med uppsats och nästa historietermin inleds med uppsats…) och att jag då inte har något val att byta förstaämne från historia (min utbildning snabbt förklarat: jag läser två ämnen, får en masterexamen i det första och lärarexamen i båda).
Andra ämnen jag funderat på är svenska och engelska, men jag kände inte riktigt att det var rätt. Engelska tänker jag inte är så roligt att lära ut på gymnasienivå (för mycket glosor!) och svenska är lite för jobbigt att ha parallellt med historia eftersom båda är ”långa-uppsats-ämnen” + att jag måste läsa en extratermin litteraturvetenskap för att få lärarbehörighet där.
Fysik och matte har varit på tal, men jag sköt det åt sidan ganska tidigt. Kemi är jag riktigt sugen på, men dels är det mycket att göra i skolan (labbar och föreläsningar) och att kursen inte ges i vår.

Pust. Till slut bestämde jag mig för att läsa igenom alla kursbeskrivningar som jag har att välja på, och efter lite hederlig kommunikologi-förhandling, en del självrannsakan, telefonsamtal, och dylikt blev det ett rejält impulsbeslut: Geografi.

Låter det inte kul, så säg:

Du lär dig grunderna i geografiämnet som vetenskap och får en introduktion till att tillämpa de geografiska kunskaperna och färdigheterna praktiskt i en omvärldsanalys. I en allt mer globaliserad värld krävs vid analys av många av dagens komplexa miljö- och samhällsproblem förmåga att se samband mellan människa, livsstil, samhällsutveckling och miljö i ett helhetsperspektiv. Geografiämnet förenar samhällsvetenskap och naturvetenskap och i kursen lär du dig om jordens olika naturmiljöer, exempelvis om klimat, klimatförändringar och väderprocesser, vattenfrågor och vattnets betydelse i landskapet, berggrundens och jordtäckets bildning och egenskaper, landformer och landskapsförändrande processer, ekologi och vegetation och hur dessa företeelser i naturen samverkar med människans aktivitet och samhällsutveckling. Helhetsbilden och förmåga att se samband kräver även att du lär dig om människans livsmiljö i olika delar av jorden, exempelvis om befolkningsutveckling, städer, lokalsamhällen och urbanisering, globalisering, resursutnyttjande, resurskonflikter, miljöpåverkan och kopplingar till politiska och ekonomiska system. I samband med tillämpningar lär du dig använda geografiska metoder som GIS, fjärranalys med satellit- och flygbilder, digitala och analoga kartor, statistik, intervjuteknik och andra källor som ingår i geografisk analys. En viktig del av utbildningen är övningar, fältstudier och exkursioner och du kommer under kursen ibland vara ute i fält och tillämpa de ämnesteoretiska kunskaperna. Geografi I är första kursen på kandidatprogrammet i geografi, men kan även läsas som fristående kurs. Kursen ingår även i lärarutbildningen för geografilärare.

Oerhört roligt och inspirerande. Jag ser redan fram emot nästa termin. Men innan dess (med start 1:a november) börjar min historiska uppsatskurs: Självständig forskning och sammanställning – 15 hp. Ska bli spännande det också.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

knee compression sleeve